Falvaink

Mohol

Mohol a mai Ada község déli részén fekvő legnagyobb, Adával majdnem megegyező nagyságú és lakosú település, amely a Tisza mentén húzódik az Újvidék-Szeged országúton.
Nevét feltehetően Mohorról kapta, aki Ond törzséből, a Vaja nemzettségből származott. A Vaja nemzetség ősi fészke a Temes vármegye területén lévő Ormánd melletti Vaja falu volt. Mohort 1242 elején, elaggott korában a tatárok megölték.

1230–1323 között Moharewe, Moharewy, 1412–1521 között Moharrywe, Mohal, Mahol, Maholrév, Moharéve. 1521-ben Mohol, 1665-ben Moholy, 1690. Mohol, 1720. Moholy, 1900-tól Mohol.
A falu virágzása a XVIII. század végén kezdődött. A XIX. század elején még zömmel szerbek lakták, aztán a mai Magyarország több megyéjéből magyarok települtek ide. Adához 1957 július 1-jén, egy népszavazás útján csatolták.

falvaink1

Törökfalu

A falu a fennmaradt hagyományok szerint a határőrvidék felszámolása után létesülhetett.
1880. körül az itteni pusztaságot felosztották a Solymossy, Mihalek, Varga és Török családok között, ezután épültek itt az első házak is.
A település a II. világháború után kezdett el fejlődni, de még 1960-ban is csak egyetlen utcája volt, a tagosítás után azonban faluvá fejlődött.
A lakosság legnagyobb része földműveléssel főleg gabonafélék és ipari növények termesztésével, valamint állattenyésztéssel foglalkozik, ezen belül szarvasmarha- és sertéstenyésztéssel. Az emberek fő jövedelmi forrása a tejtermelésből származik.

falvaink2

Valkai sor

Valkai sor helyén a 19. század elején még csak néhány tanyából álló puszta volt, amely a 20. század elejére iskolákkal is rendelkező tanyaközpont lett. A falu területe az Engelmann birtokokhoz tartozott.
A falu mai Valkai sor nevét az I. világháború után a Valkai családról kapta. A falut ma is több tanyacsoport veszi körül.
Lakossága földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik, néhányan Adán vagy a környező mezőgazdasági birtokon dolgoznak.

falvaink3

Völgypart

Völgypart fejlődése az 1920-as években indult meg, a tagosítás során felszámolt tanyák lakói kaptak itt telkeket, építettek házakat.
Lakossága nagyrészt földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik, de sokan bejárnak dolgozni a közeli mezőgazdasági birtokra, valamint Adára.
A településen bolt, római katolikus templom, alsó tagozatos iskola, óvoda, két tejátvevő állomás, egészségház és helyi közösségi épület is működik.

falvaink4

Facebook
Facebook
SHARE