Naselja

Mol

Mol se nalazi u severnobanatskom okrugu Vojvodine, najveće naselje u južnom delu opštine Ada, koje leži na autoputu Novi Sad – Segedin, pored Tise, između Ade i Bačkog Petrovog Sela. Površina koju zauzima iznosi 68,1 km², naseljenosti je 2002. iznosila 6786 osoba (4217 Mađara, 2189 Srba, 153 Roma). Mol se nalazi u istočnom delu Bačke, na desnoj obali Tise. Graniči se sa Adom na severu, Bačkim Petrovim Selom na jugu, Obornjačom i Gunarošom na zapadu i Tisom na istoku.
Pretpostavlja se da je naselje dobilo ime po Mohoru, potomku Vaja iz Mađarskog klana Ond, koga su pod stare dane ubili Tatari početkom 1242. Prvi pisani trag u dokumentima potiče iz 1230, i tada se srećemo sa nazivima Moharewe, Moharewy, Moharrywe. Naziv Mohareve se vremenom preoblikuje u Mohol, a tokom vekova su u upotrebu ušli i drugi nazivi: Mohal, Mahol, Maholrev, Moholj, Mol.
Nakon Drugog svetskog rata, Mol je ponovo priključen Jugoslaviji. Kao rezultat narodnog glasanja, 1. januara 1957. je naselje priključeno Adi.

falvaink1

Utrine

Utrine se nalaze zapadno od Ade. Do 1960., kada je započeo razvoj ovog sela, ovo naselje se sastojalo od jedne ulice i nekoliko salaša.
Naselje broji 1060 stanovnika, uglavnom pripadnici mađarske nacionalnosti i nekoliko srpskih porodica. Geografski položaj sela je povoljan. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, uzgojem životinja, ili radi u Adi. U selu postoji, pored dve poljoprivredne zadruge, nekoliko prodavnica, benzinska pumpa, preduzeće za preradu drveta, gostiona, preduzeće za proizvodnju sokova, dve otkupne stanice za mleko, kao i preduzeće za proizvodnju poljoprivrednih alata.
U selu postoji zabavište, osnovna škola, ambulanta, pošta, mesna zajednica, dobrovoljno vatrogasno društvo i župnički ured pri katoličkoj crkvi. Naselje je povezano putem sa Adom, Tornjošom i Kavilom.
Postoji mogućnost razvoja seoskog turizma i lova, za šta su potrebna dodatna sredstva i ulaganja.

falvaink2

Sterijino

Sterijino se nalazi zapadno od Ade. Do prve polovine XIX veka, kada je započelo naseljavanje i razvoj naselja, tu je postojalo nekoliko salaša.
U naselju danas živi 241 stanovnika, uglavnom pripadnici mađarske nacionalnosti i nekoliko srpskih porodica. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, uzgojem životinja, neki rade u Adi, a neki u preduzeću PIK Halas Jožef.
U selu radi jedna osnovna škola, a postoji ambulanta, prodavnica, zadruga i dom kulture. Pored naselja teče potok po imenu Budžak.
Oko naselja se i danas nalaze salaši. U šumama oko naselja živi veliki broj divljači, te lov postaje sve popularniji, a postoje i dobri uslovi za razvoj seoskog turizma.

falvaink3

Obornjača

Obornjača je udaljena 25 km od Ade i 9 km od Gunaroša.
U naselju postoji prodavnica, katolička crkva, osnovna škola, zabavište, dve otkupne stanice za mleko, ambulanta i zgrada mesne zajednice. Nekada su tu postojale dve vetrenjače, ali danas postoji samo jedna u veoma lošem stanju. Stanovništvo se bavi uglavnom zemljoradnjom i uzgojem životinja, mnogi rade u preduzeću PIK Halas Jožef ili u Adi.
Naselje broji 364 stanovnika, uglavnom pripadnici mađarske nacionalnosti, kao i nekoliko srpskih porodica. Naselje ima dobre uslove za razvoj turizma. U šumama živi veliki broj divljači te se otvara mogućnost za lovni turizam. Vetrenjača, preostali salaši i tri ribnjaka su dobra osnova za seoski turizam.

falvaink4

Facebook
Facebook
SHARE