ATRAKCIJE

Zameniti objekti

Ada

Gradska kuća


latnivalok1

Čeh Karolj Osnovna škola – Ada


latnivalok2

Mol

Novak Radonić Osnovna škola – Mol


latnivalok4

latnivalok3


Sakralni objekti

Ada

Prvu rimokatoličku crkvu u Adi sagradili su 1760 god. Zidovi su građeni od blata i imala je krov od trske. Visine je bila 1,89 m. Nije imala kulu ali imala je jedano malo zvono od 1,840 kg. Crkva je stajala na mestu današnje autobuske stanice (ulica Ive Lole Ribara). 1795.godine završena je nova crkva. Zgrađena je od cigle,a stil joj je novi barok. U istoj godini su je osveštali i dali ime Crkva Presveto Trojstvo. Glavni ikonostas,koji oblikuje Presveto Trojstvo slikao je Franz Maurer iz Šoprona. Posle jedne velike oluje 1958 godine kula je pala .Nova kula je početa sa građenjem 1969.god. a 1972.god su završeni radovi. U tornju se nalaze 4 zvona,najveće je 788 kg teško.

latnivalok5

Prvobitan hram sazidan je 1759 godine. 1847 godine je stradao u buni, da bi 1925. godine bio porušen, i na istom mestu je podignut današnji hram Vaznesenja Gospodnjeg, koji je jedan od najlepših u ovom delu Vojvodine. Projektant hrama je bio arhitekta Danilo Popović i hram je sagrađen kao petokupolna građevina u srpsko-vizantijskom stilu. Izvođači radova su bili arhitekte:Josif Ginder,Đoka Bošković i Mita Bakić iz Starog Bečeja. Ikone u predhodnom hramu,na ikonostasu,vladičanskom i bogorodičnom tronu(njih 32) radio je Novak Radonić. Samo 7 pomenutih ikona postavljeno je na ikonostasu u sadašnjem hramu. Ostale se čuvaju u krstionici hrama i imaju veliku umetničku vrednost. Kao uzor pri gradnji,poslužio je manastir Gračanica na Kosovu,a pri živopisanju hram Sv.Đorđa na Oplencu. Hram je stavljen pod zaštitu države rešenjem broj 1028/49 od 13.jula 1949.godine. O hramu danas aktivno brine 140 pravoslavnih ađanskih domova,kao i nekolicina pravoslavnih koji su rođeni u Adi,ali sada trenutno ne žive u njoj.

latnivalok6

Mol

Objekti Rimokatoličkih crkava u Adi i Molu predstavljaju vrlo lepe sakralne objekte sa interesantnom unutrašnjošću. Rimokatolička crkva u Molu je građena u čast Sv.Đorđa od 1804 do 1805 godine i blagoslovili su je 1825 god., a 1902 god. su je proširili. Glavni ikonostas je rad Von Josef Keslera iz Beča od 1882 god. U tornju se nalazi 4 zvona,najveće ima 922 kg. Svake godine 24.aprila održava se prva crkvena slava povodom dana Sv.Đorđa,a druga se održava 29.septembra ako je to nedelja,ako nije onda održava se prve nedelje oktobra.

latnivalok7

Pravoslavna crkva u Molu interesantana je sa svojim izvanredno lepim i vrednim ikonostasom. Sagrađena je u 1824.godini i nosi naziv Sveti Sava. Prvi kamen je osvetio Nikolaj Popović. Crkvu je osvetio prota Vasilije Kovačić .Ikonostas je rad Arsenija Teodorovića,a slika na glavnoj oltaru je rad Novaka Radonića. Propovedaonicu je poklonio Jakob Milić 1846 godine. U crkvi se nalazi 4 zvona,najveće ima 2137 kg.

latnivalok8

Utrine

Prvu rimokatoličku crkvu u Utrinama sagradili su 1972 god. i u istoj godinu su je osveštali i dali ime Sv.Gelert.

latnivalok9

Obornjača

Parohiju su završili 1998 god. Crkvu u Obornjači su zgradili 1969 god.

latnivalok10


Spomenici

Sveti Stefan


latnivalok11

Čeh Karolj


latnivalok12

Sarvaš Gabor


latnivalok13

Radivoj Popović


latnivalok14

Novak Radonić


latnivalok15


Reka Tisa – Budžak

Tisa je srednjeevropska reka i najduža pritoka reke Dunav. Izvire u šumovitom karpatskom masivu Karmarošu. Izvorište čine dva kraka, koja potiču sa visina od preko 1 600 metara. Tisa nastaje od Crne i Bele Tise. Crna Tisa dugačka je 49, a Bela Tisa 34 km. Tokovi dveju reka sastaju se kod Novoselice.Protiče kroz Ukrajinu, Rumuniju, Slovačku, Mađarsku i Srbiju. U Srbiji se, kod Starog Slankamena, Tisa uliva u Dunav. Ima dužinu od 1 358 kilometara. Površina njenog sliva iznosi 157 186 kvadratnih kilometara. Najveća pritoka reke Tise je reka Mureš, a potom slede Begej, Bodrog, Zlatica, Kereš, Samoš i Šajo.

Tisa je u planinskom delu toka bistra i brza reka. Nedostatak jezera u oblastima Karpata utiče na to da su varijacije nivoa vode u Tisi izuzetno velike, sa tipično tri godišnja poplavna perioda. Austro – ugarske vlasti su, u periodu od 1846 . do 1880 . godine, organizovale regulaciju toka reke Tise. Pri tom je njen tok smanjen za 450 kilometara. Osim toga, izgrađen je najveći sistem zaštite od poplava u Evropi. Osamdesetih godina je u Mađarskoj izgrađeno veštačko jezero Tisa, sa namerom da se pomogne u regulaciji toka i posebno u zaštiti od poplava.

latnivalok16

latnivalok17

Pored reke Tise postoji i autohtona rečica Budžak, koja se prostire pravcem Sever – Jug i koja se usekla u lesnu zaravan u dužini od 32 km. Polovina ovoga vodotoka je, u dužini od oko 14 km. pretvorena u akomulaciono jezero, pogodno za zalivanje individualnog poljoprivrednog zemljišta, i rekreaciju. Na krajnjem zapadnom delu, kod naselja Obornjača, malim delom protiče i reka Čik.

Budžak je veštačko jezero nastalo na teritoriji opštine Ada I izgrađeno je iz ađanske bare.Da bi se napravilo jezero moralo je da se očisti korito bare a to je uradio senćanski DTD.1988. godine na osnovu opštinskog plana opština Ada, DTD I poljoprivredni kombinat Halas Jožef su zajedničkom saradnjom napravili zemljanu branu i napunili jezero vodom iz reke Tise.Jezero je veloko 14 kvadratnih kilometara i dobilo je ime Budžak.

latnivalok18


Parkovi

Ada

• Opštinski park
• Rekreacioni park
• Železnički park

Mol

• Rekreacioni park Tisin cvet

Facebook
Facebook
SHARE